Probíhající stavební práce a úpravy

---

Budoucí stavební práce a úpravy

---

Dokončené stavební práce a úpravy

Renovace páteřních elektro-rozvodů včetně osvětlení

     Po schválení členskou schůzí byla provedena revize tohoto zařízení /viz.zápisy z PBD/, připravuje se projekt této náročné opravy. O zahájení budete informováni.


Renovace ateliéru v domě 1041


     Zjišťuje se možnost rekolaudace tohoto nebytového prostoru na bytovou jednotku. Zajišťuje Aneso. Zatím bylo provedeno pouze vybourání stávajícího sprchového koutu. Práce budou zahájeny po dokončení jednání o rekolaudaci.

Oprava zkorodovaných větracích hlavic

     V pátek 17.8.2012 byly dokončeny práce spojené s výměnou starých zkorodovaných větracích hlavic. Stávající plechové domky byly obloženy extrudovaným polystyrénem a tato úprava byla vyztužena viplanylovými rohy a přetažena svařovací střešní folií Protan 1,6mm. Nakonec byly osazeny větrací hlavice Lomanco BIB 14 v nerezovém provedení. Tyto úpravy by měly odstranit zatékání do odvětrávacích šachet a podstatně zlepšit i úroveň odvětrání.


Opravy a malování komunikačních prostor

     V průběhu ledna-března 2012 byly provedeny práce na opravách maleb po protečení vody, opravy maleb a nátěry soklů v přízemí objektů všech vchodů.

Práce provedla firma SP Interier.


Renovace bytu č.10 vchod 1039

     2012 - Byla provedena stavební práce včetně kompletní rekonstrukce bytového jádra, renovace elektrických rozvodů vč.nových jističů a kompletní provedení nových odpadů a rozvodů vody. Byla zajištěna i výměna zařizovacích předmětů v soc.zařízení ve standardní kvalitě.

Práce provedly firmy Elektro Čermák, SP Interier a Elektro Čermák.