Vítáme Vás na stránkách Bytového družstva Nevanova 1037 - 1042.

     Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 bylo založeno v roce 1999 za účelem odkoupení panelového objektu , dříve v majetku Dopravních podniků a následně Magistrátu hl.m.Prahy. Členové družstva byli z převážné části zaměstnanci Dopravních podniků hl.m.Prahy.


     Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 21.12.1999 a následně došlo k podepsání smlouvy na odkoupení domů s Magistrátem hl.m.Prahy. Fyzické předání domů se uskutečnilo 16.3.2000 a BD převzalo domy od Odboru správy obecního majetku Magistrátu hl.m.Prahy.


     Správou domů pověřilo Bytové družstvo společnost ANESO, která je pověřena správou našich domů i v současné době.


     Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 má 83 členů. Disponuje dále s nebytovými a bytovými prostorami. V průběhu roků 2004 až 2009 probíhaly velké stavební úpravy. Nejdříve byla provedena rekonstrukce střechy a následně zateplení severní fasády domů včetně výměny oken. V září 2007 byly zahájeny práce na kompletním zateplení jižní fasády s výměnou oken, kompletní rekonstrukce lodžie a vstupních prostor do jednotlivých domů. Poslední velkou úpravou byla rekonstrukce výtahů, která byla zahájena v roce 2009 a dokončena v dubnu 2010.


     V roce 2013 bude uhrazen úvěr, který družstvo použilo na rekonstrukci jižní fasády a zahájí se příprava na převod bytů do osobního vlastnictví.